Feiten en meningen

Realiteit, feiten en meningen

feiten meningen interpretaties realiteit wetenschap individu emotie falsificatie empirie falsifieerbaarheid feilbaarheid subjectief objectief

In haar column Realiteit, een wankel construct laat psychiater en politica Esther van Fenema zien, dat er een overlap is tussen hallucinaties en waanvoorstellingen van psychiatrische patiënten en van “gezonde” mensen. Inderdaad, waanzin is menselijk. Ook niet-psychotische mensen kennen grenssituaties onder invloed van drugs, alcohol of angst, waar de waarnemingen de realiteit helemaal niet spiegelen.

Lees verder “Feiten en meningen”