Psycholoog en docent

Maria Trepp psycholoog docent psychologie Toegepaste Psychologie Coach Wandelcoach positieve psychologie duurzame inzetbaarheid veerkracht , betrokkenheid

Ik ben zelfstandig psycholoog met eigen praktijk en docent psychologie aan de Masteropleiding Toegepaste Psychologie (Masterclass Klinische, Sociale, Cognitieve Psychologie, Professioneel begeleiden, Gedragsbeïnvloeding). Als psycholoog ben ik opgeleid in de cognitieve gedragstherapie (CGT) en heb ik langjarige ervaring met het begeleiden van gedragsverandering.

Begeleiding en psychologische coaching

In mijn online-coaching en psychologische begeleiding (als coach en als wandelcoach) richt ik mij op persoonlijke ontwikkeling, ondersteuning van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Hierbij hoort ook veerkracht, gezonde productiviteit, motivatie, flow, betrokkenheid en bevlogenheid in het kader van de positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie.

Mijn speerpunten als psycholoog zijn leefstijl (eten, slapen, bewegen, rust en meditatie), duurzaamheid, preventie, probleemoplossing en cognitieve gedragsinterventies.

lifestyle-interventies eten bewegen slapen wandelcoach

*Met leefstijl bedoel ik de manier waarop mensen hun dagelijks leven inrichten en de invloed daarvan op hun welzijn. Ik besteed aandacht aan aspecten zoals voeding, slaap, beweging, ontspanning en meditatie. Ik geloof dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan een betere mentale gezondheid en veerkracht.

duurzaamheid psychologie klimaat gedrag dilemma sociale invloed motivatie speltheorie nudging communicatie voorbeeld reputatie milieu

*Met duurzaamheid bedoel ik de zorg voor het milieu en de toekomst van onze planeet. Ik vind het belangrijk om mensen bewust te maken van de impact van hun gedrag op het klimaat en de natuur. Ik stimuleer mensen om duurzame keuzes te maken die goed zijn voor henzelf en voor de wereld.

*Met preventie bedoel ik het voorkomen van psychische problemen of het verminderen van de ernst ervan. Ik richt me op het versterken van de positieve factoren die mensen beschermen tegen stress en tegenslag. Ik geef mensen tips en adviezen om hun copingvaardigheden te verbeteren en hun sociale steun te vergroten.

*Met probleemoplossing bedoel ik het helpen van mensen om hun uitdagingen en conflicten op een constructieve manier aan te pakken. Ik leer mensen hoe ze hun problemen kunnen analyseren en doelen kunnen stellen. Mensen leren oplossingen te bedenken en evalueren, en actie te ondernemen. Ik moedig mensen aan om creatief en flexibel te denken en hun perspectief te verbreden.

Emotie cognitie hersenen gedragsverandering heuristiek bias Kahneman gewoontes nudging automatisch denken rationeel sturen denken plannen

*Met cognitieve gedragsinterventies bedoel ik het beïnvloeden van de gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen die hen belemmeren of hinderen. Ik gebruik technieken zoals cognitieve herstructurering, gedragsexperimenten en mindfulness. Zo kunnen mensen leren hun negatieve patronen te doorbreken en hun positieve potentieel te benutten.

E-mail

maria.trepp at gmail.com

 tel. 070-7506286 (ik ben beter bereikbaar via mail)

Maak een afspraak voor kennismaking in mijn praktijk in het centrum van Den Haag achter de Brouwersgracht of tijdens een wandeling:

via maria.trepp at gmail.com

Kamer van Koophandel 27326010

Privacy Policy Trepp Training & Text

Translate »