Wetenschap over voeding en leefstijl

Het voedingscentrum geeft goede info, maar ik vind de adviezen te streng, met name wat vetgehalte betreft. Zonder vet, suiker en zout houden de meeste mensen het gezond eten niet vol. Als gedragswetenschapper zeg ik: Vraag niet te veel tegelijk, en vraag niet te stoppen met lekkere dingen maar vraag meer andere lekkere dingen te eten. Veel groente is al een grote stap, die in veel gevallen het verschil maakt. Ik combineer groente met lekkere kruiden, maar ook met zout en vette kaas of andere lekkere vette melkproducten. En beweeg veel. That`s it.

courgettesoep tuindag de Waterspin
courgettesoep

***************************************

De moderne werknemer wordt geadviseerd zich bezig te houden met gezondheidsbevorderend gedrag, zoals een goede nachtrust, fysieke activiteiten en een gezond dieet om productief te blijven op het werk. Onderzoek toont aan dat ongezond eetgedrag van werknemers ’s avonds leidde tot emotionele belasting (bv. schuldgevoel) en fysieke belasting (bv. buikpijn, diarree) op de volgende ochtend; de emotionele en fysieke belasting ervaren in de ochtend diende als belangrijke mediatoren die resulteerden in verminderde kwaliteit van de prestaties (d.w.z., minder helpen en meer terugtrekgedrag) in de middag. Bovendien bleek dat emotionele stabiliteit de relatie tussen ongezond eetgedrag en ochtendspanningen positief beinvloedde, in die zin dat werknemers met een hogere emotionele stabiliteit minder negatieve emoties en minder lichamelijke symptomen ervoeren.

Maria Trepp psycholoog docent psychologie
Maria Trepp psycholoog docent psychologie

***************************************

Verander je voedingsgewoontes in kleine stapjes!
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/eetwissel.aspx

********************************************************

Een gezonde leefstijl verlengt niet alleen het leven, maar ook de gezonde levensjaren met 8-10 jaar

**************************************

Kitayama, S., & Cohen, D. (Eds.). (2010). Handbook of cultural psychology. Guilford Press. Hoofdstuk Food and Eating” Paul Rozin, Matthew B. Ruby, & Adam B. Cohen

************************************

Negentig procent van alle kankergevallen wordt direct veroorzaakt door leefstijl en onze omgeving.” Nieuw stuk van William Cortvriendt.

Type 2 diabetes: eating a diet rich in fruit and vegetables daily lowers risk, study shows

********************************************************

Met een (overwegend) plantaardig dieet kunnen patiënten met reuma, diabetes of aderverkalking zichzelf gezond(er) eten. Hoewel dat al geruime tijd bekend is, is er in de gezondheidszorg nog weinig oog voor. Hoe komt dat? …volkskrant.nl

*********************************************************

Ons brein zet ons (en dieren) aan om energie-dicht voedsel te consumeren. In een omgeving waar dat in overvloed aanwezig is is afvallen daarom lastig.

pasta met zalm

***********************************************************

Ultrabewerkt voedsel verstoort normale eetlustregulatie.

*************************************************

Soep eten is gecorreleerd met minder obesitas metastudie

wetenschap over voeding: soep
wetenschap over soep

*************************************************

Nieuw overzicht: verzadigd vet in melkproducten verhoogt het risico op hart- en vastziekten niet. Whole-fat dairy, unprocessed meat, eggs and dark chocolate are SFA-rich foods with a complex matrix that are not associated with increased risk of CVD. @JACC.Saturated Fats and Health: A Reassessment and Proposal for Food-based Recommendations: JACC…The recommendation to limit dietary saturated fatty acid (SFA) intake has persisted despite mounting evidence to the contrary. Most recent meta-analyses of randomized trials and observational studies…onlinejacc.org

*************************************************************

Wat zijn volgens het @RIVM de gezondheidsgevolgen van ongezond eten. Of, omgedraaid: welke winst is er te behalen? Minder sterfte en ziektelast (in DALY’s, dit zijn resultaten modelleren). Vergelijk bijvoorbeeld meer #volkoren en #suikerhoudende dranken. Stephan Peters@StephanDenHaag https://twitter.com/StephanDenHaag/status/1278232336665059328

*************************************************************

Gezond voedingspatroon hangt samen met lagere kans op depressieve klachten.
Het voedingspatroon hangt samen met het risico op psychische aandoeningen als bijvoorbeeld depressie bij volwassenen. Er zijn ook duidelijke aanwijzingen dat omega 3-vetzuren een positief effect kunnen hebben in de behandeling van depressieve klachten bij volwassenen en ADHD bij kinderen. 

*************************************************************

Meta-analyse (een volledig overzicht van al het bestaande onderzoek) op het gebied van voeding en geestelijke gezondheid: Alle soorten verbeteringen van #voeding lijken de geestelijke gezondheid en #depressieve_symptomen te verbeteren.

************************************************************

Literatuur Lifestyle-interventies:

Walsh, R. (2011). Lifestyle and mental health. American Psychologist, 66(7), 579–592. https://doi.org/10.1037/a0021769

van der Gulden, J. (2020). Een praktisch houvast bij adviseren over een gezonde leefstijl. TBV–Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde28(9), 15-15.

Zaman R, Hankir A, Jemni M. Lifestyle Factors and Mental Health. Psychiatr Danub. 2019 Sep;31(Suppl 3):217-220. PMID: 31488729.

Raboch, J., Ptacek, R., Vnukova, M., & Tkacova, S. (2017). How does lifestyle affect depression?. European Psychiatry41(S1), S539-S539.

Bauer, I. E., Galvez, J. F., Hamilton, J. E., Balanza-Martinez, V., Zunta-Soares, G. B., Soares, J. C., et al. (2016). Lifestyle interventions targeting dietary habits and exercise in bipolar disorder: A systematic review. Journal of Psychiatric Research, 74, 1–7.

Berk, M., Sarris, J., Coulson, C. E., & Jacka, F. N. (2013). Lifestyle management of unipolar depression. Acta Psychiatrica Scandinavica, 443, 38–54.

Brown, C., Geiszler, L. C., Lewis, K. J., & Arbesman, M. (2018). Effectiveness of interventions for weight loss for people with serious mental illness: A systematic review and meta-analysis. American Journal of Occupational Therapy, 72(5), 7205190030p1–7205190030p9.

Castelein, S. (2017). Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen: Overstag en vooruit! Oratie. Rijksuniversiteit Groningen. https://​www.​youtube.​com/​watch?​v=​vfoSSBclJIQ.

Egger, G., Binns, A., Rossner, S., & Sagner, M. (2017). Lifestyle Medicine. London: Elsevier, Academic press.

Jacka, F., O’Neil, A., Opie, R., Itsiopoulos, C., Cotton, S., Mohebbi, M., et al. (2017). A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the ‘SMILES’ trial). BMC Medicine, 15, 23.

Looijmans, A. (2018). Lifestyle interventions in patients with a severe mental illness: Addressing self-management and living environment to improve health. Proefschrift. Goningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Looijmans, A., Jörg, F., Bruggeman, R., Schoevers, R., & Corpeleijn, E. (2017). Design of the lifestyle interventions for severe mentally ill outpatients in the Netherlands (LION) trial; a cluster randomised controlled study of a multidimensional web tool intervention to improve cardiometabolic health in patients with severe mental illness. BMC Psychiatry, 17(1), 107.

Jeste, D.V. & Palmer, B.W. (red.) (2015). Positive Psychiatry: A clinical handbook. Washington DC: American Psychiatric Publishing.

Meeuwissen, J. A. C., et al. (2015b). Multidisciplinaire richtlijn leefstijl bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Utrecht: V&VN.

Hoofdtuk 14 in_ Transdiagnostische factoren

Theorie en praktijk

Redactie: Bas van Heycop ten HamMonique HulsbergenErnst Bohlmeijer | Boom uitgevers Amsterdam

14 Leefstijl  

Rogier Hoenders, Karen van der Ploeg, Esther Steffek en Bregje Hartogs

   14.1 Leefstijlgeneeskunde als transdiagnostische interventie 

   14.2 Behandelen door het induceren van TLV

   14.3 Methodiek 

   Literatuur 

Belangrijk:

Vries, Weijer, Vries, Maaike de, & Weijer, Tamara de. (2019). Handboek leefstijlgeneeskunde : De basis voor iedere praktijk.

Hoofdstuk

9. Psychische stoornissen

Samenvatting

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) zou eigenlijk geestelijke ziektezorg (gzz) moeten heten. De zorg voor de patiënt (diagnostiek, hulpverlening, behandeling en vergoeding) start nu pas wanneer ziekte zich al heeft gemanifesteerd. Er zijn goede redenen om preventie en een gezonde leefstijl een prominentere plaats te geven en de zorg echt over gezondheid te laten gaan. In zo’n geestelijke gezondheidszorg is er aandacht voor: (1) voor- én nazorg; (2) preventie en behandeling; (3) het leren van vaardigheden naast het uitvoeren van behandelingen (4) het stimuleren van maatschappelijk en persoonlijk herstel naast symptomatisch herstel en (5) verbetering in de thuissituatie (naast het resultaat in de behandelkamer). In dit hoofdstuk bespreken we welke leefstijlinterventies toegepast kunnen worden bij stemmings- en angststoornissen en psychotische stoornissen. Daarna lichten we toe welke biopsychosociale factoren een duurzame gedragsverandering op leefstijlgebied bemoeilijken. Vervolgens bespreken we een geïntegreerd model van leefstijlverandering in de ggz en geven we concrete aanbevelingen om (een proces van) leefstijlverandering zo duurzaam en succesvol mogelijk te maken.

Rogier Hoenders, Esther Steffek, Matthijs Eendebak, Stynke Castelein

Maria Trepp. docent masterclass gedragsverandering

Translate »