Het beroep van psycholoog-coach

Interview: Vragen van een student over het beroep van psycholoog-coach

Antwoorden Maria Trepp

Wat zijn de eigenschappen die een psycholoog moet hebben? 

psycholoog-coach eigenschappen methode tools en technieken gesprek analytische vaardigheden oplossingsgericht positieve psychologie gedrag

Wat bij mij het eerst opkomt is: analytisch denken en kritisch denken (systeem 2 volgens Kahneman) en een brede visie: helikopter-view.

Als tweede eigenschap is het belangrijk om vriendelijk en warm over te komen. Een psycholoog hoeft niet noodzakerlijkerwijs extrovert of gezellig zijn, maar koud, arrogant of afstandelijk zijn valt nóg slechter dan bij andere beroepen.

De derde belangrijke eigenschap is deskundigheid en professionaliteit. Lid zijn van een beroepsvereniging met een beroepscode (liefst Nederlands Institutt van Psychologen NIP) hoort hierbij. Levenslang leren spreekt bijna vanzelf in deze tijd.

De meerwaarde van een universitair opgeleide psycholoog-coach

Iedereen kan zich “coach” of zelfs “psycholoog” noemen. De meerwaarde van een universitair opgeleide psycholoog-coach ligt juist in het vermogen tot complexe analyse die vervolgens in toegankelijke en begrijpelijke vorm aan de client wordt doorgegeven.

Een blinde vlek is een deel van ons gezichtsveld dat we niet kunnen zien. Maar we merken niet dat er een “blinde vlek” is, omdat onze hersenen hiervoor compenseren. We denken dan alles te zien terwijl het niet zo is. Voor demonstratie en test zie Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Blinde_vlek_(biologie).ken, Ook in de psychologie wordt over een blind vlek gesproken. Sommige dingen nemen we niet waar. Het betreft gebrek aan inzicht of bewustzijn over een specifiek gebied van iemands gedrag of persoonlijkheid, meestal omdat erkenning van de ware gevoelens en motieven pijnlijk zou zijn.
blinde vlek

Ik vind het belangrijk om mensen en gebeurtenissen nooit op een eerste indruk te beoordelen, altijd dieper graven en navragen. Altijd voorbeelden vragen, mensen gebruiken woorden op verschillende manieren. Altijd mee rekening houden, dat mensen zichzelf soms niet echt goed kennen en dus ook onjuiste of incomplete dingen over zichzelf vertellen. Iedereen heeft een blinde vlek.

Analytische psychologische vaardigheid bestaat uit categorieën als logisch redeneren, kritisch denken, onderzoek raadplegen, alles in context te zien en creativiteit. Kritisch denken is een vaardigheid om waarnemingen te interpreteren en te verklaren. Het is het vermogen om behoedzaam en rationeel te denken om problemen op te lossen.

Helikopterview

een coach biedt een helikopterview

Een ervaren psycholoog-coach kan zo de client helpen van de dagelijkse ervaringen en gevoelens uit te zoomen en een groter samenhang te zien (relaties, leerervaringen etc) , en aan de andere kant in te zoomen, dus heel concreet worden bij observaties en beschrijvingen. Als we een probleem willen verkennen, moeten we namelijk het volledige plaatje in ons opnemen. Samen met een coach een paar stappen terug doen, onszelf wat afstand gunnen. En dan weer heel concreet worden en samen kijken, wat de problemen hier en nu zijn.

Professionaliteit versus ervaringsdeskundigen

De coachingwereld bestaat op dit moment vooral uit “ervaringsdeskundigen”, mensen, die zelf een coachingtraject hebben doorlopen en daarna anderen willen adviseren. Een professionele psycholoog-coach heeft andere vaardigheden. Het gaat de professionele coach er niet om de eigen ervaringen als basis te gebruiken. Professioneel werken betekent, de stand van de wetenschap te kennen, en beproefte theorie en praktijk, bijvoorbeeld bij de aanpak van angst, heel specifiek voor een bepaalde client te kunnen toepassen.

Ervaringsdeskundigheid maakt  nog geen goede coach, stelt Erik de Haan, hoogleraar organisatieontwikkeling & coaching. Een goede coach is volgens hem bij voorkeur juist géén ervarings-expert. Ervaringsdeskundigheid kandan ook de belangrijkste kwaliteit van de coach – kritische vragen stellen – in de weg staan.

Kunt u het proces van een gesprek omschrijven? Vanaf het begin tot eind?

In een eerste kennismaking gaat het vooral erom dat client en psycholoog samen kijken of er een klik is en beiden een goede samenwerking verwachten. Ik als psycholoog probeer vragend vast te stellen, of de klachten van de client binnen mijn deskundigheid vallen. Daarvoor stel ik een aantal zeer gerichte vragen en informeer over mijn professionele werkwijze. Clienten die niet in een coachingtraject, maar in de ggz thuis horen, informeer ik over deze route.

Vaak gaat het eerste gesprek ook over de lichamelijke basis van gezondheid: eten, slapen en bewegen.

psycholoog-coach eigenschappen methode tools en technieken gesprek analytische vaardigheden oplossingsgericht positieve psychologie gedrag

Latere gesprekken beginnen met een samenvatting van eerdere gesprekken en vervolgens een open vraag. De gesprekspartner/client mag in principe op de eigen manier vertellen. Tussendoor kunnen wel verhelderende vragen worden gesteld. Als de client klaar is en een langere stilte valt, komt het moment voor een bepaald feedback. Dan begin ik meestal met “Wat bij mij nu opkomt is…”en dan concrete vervolgvragen op een probleemoplossend niveau. Tien minuten voor eind van het gesprek begin ik samen te vatten, afspraken te herhalen en meestal ook opdrachten te geven (dagboek etc).

Wat zijn de belangrijkste punten op het gebied van coaching?

psycholoog wandelcoach Den Haag genschappen methode tools en technieken gesprek analytische vaardigheden oplossingsgericht positieve psychologie gedrag

Mijn belangrijkste uitgangspunten zijn: maak kleine concrete stappen in de juiste richting. Concreet en gedragsgericht, en meestal minder snel en ambitieus dan een client wil.

Verder is het ook belangrijk om als coach niet te veel steun te bieden. Meestal zijn er ca 3 coaching-sessies of -wandelingen nodig zodat de client goed op weg is. Daarna zijn frequente coaching-sessies vaak niet nodig, er kunnen een paar weken ertussen liggen, of korte online-consulaties worden ingepland. Daardoor wordt de client aangemoedigd snel zelf de regie te nemen. Ook zijn de kosten voor coachen daarom beperkt. Wel ben ik dagelijks bereikbaar voor mijn clienten, soms kan een kort gesprek even weer een zetje geven. De clienten weten zich gesteund omdat zij mij altijd kunnen raadplegen.

Wat voor tools en technieken worden ingezet op het gebied van coaching? 

Ik werk volgens het boek Evidence-based coachen van  Pieternel Dijkstra en  Eefje Rondeel, The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Coaching and Mentoring en het Handboek coachen bij stress en burn-out van Annita Rogier.

intrinsieke motivatie
zelfdeterminatietheorie

Mijn uitgangspunt is de zelfdeterminatietheorie en psychologische behoeften, zie alle informatie hierover op mijn site. Verder werk ik oplossingsgericht volgens de cognitieve gedragstherapie plus positieve psychologie.

Moet een cliënt zich vooraf voorbereiden op een gesprek? En hoe ziet dit eruit? Welke voorbereidingen zijn er nodig?

dagboek emotie cognitie zelfbeeld afstand perspectief
dagboek

Een client hoeft zich niet voorbereiden op een gesprek. Veel clienten hebben al het één en ander op mijn site gelezen en hebben een bepaald beeld van mijn werkwijze. Bijvoorbeeld ben ik een groot voorstander van het bijhouden van een dagboek. Een dagboek waar men bijvoorbeeld op gebeurtenissen, hoe men dingen heeft gedaan, of men met zichzelf tevreden of teleurgesteld was, en wat anderen zeiden en deden.

Quote:

The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and starting on the first one.

Mark Twain