Vogels spotten in de Nieuwe Driemanspolder

De Nieuwe Driemanspolder bij Leidschenveen/Zoetermeer is onder water gezet in verband met waterberging. Een uniek vogelgebied, dat ook voor mensen optimale ontspanning biedt, met een steeds groeiende vogelpopulatie.

Recent is er veel aandacht voor de rustgevende invloed van de natuur op ons welbevinden. Een intensieve activiteit met gerichte aandacht, zoals vogels observeren kan een bijzonder gelukstoestand bevorderen, de flow. Flow is een bewustzijnsverandering die optreedt als de aandacht volledig op het uitvoeren van een taak is gericht.

Veel mensen ervaren groot plezier van het zien en observeren van vogels. Of het nu watervogels op het strand zijn, zangvogels in park en bos, wadvogels in de moerassige waterbergingen of roofvogels in de omgeving: Vogels geven veel plezier. Het is geweldig deze mooie en elegante vliegende wezens in hun natuurlijke omgeving te zien. Voor mensen is deze omgeving rustgevend en soms ook wel bijna paradijselijk.

leine #plevier #pleviertjes #zuidhollandslandschap #Charadriusdubius wandelen natuurbeleving plezier leren
pleviertjes

Plevieren zijn kleine tot middelgrote kust- en weidevogels. Het observeren van deze plevieren kan fascinerend zijn, met hun kenmerkende bewegingen en geluiden terwijl ze rennen, stoppen, kijken en vervolgens met hun snavels naar de grond duiken om wormen te vangen.

grutto

Grutto’s zijn prachtige weidevogels die vooral bekend staan om hun kenmerkende roep en lange snavel.Het plezier van het zien van grutto’s is verbonden met het feit dat ze een symbool zijn van een gezond en bloeiend ecosysteem, aangezien ze vaak geassocieerd worden met goed beheerde weidegebieden en biodiversiteit.

tureluur

Tureluurs zijn weidevogels met een kenmerkende roep, die lijkt op de uitspraak van hun naam “tureluur”. Het zien van tureluurs kan een gevoel van verwondering en sereniteit oproepen, omdat ze meestal te vinden zijn in natte weilanden en vochtige gebieden waar rust en voedselovervloed heersen. Kijk hier naar de video van de tureluur met zijn jonkies-

kluut-met-jong-
kluten

Kluten zijn elegante vogels met een opvallend uiterlijk, met hun smetteloos witte verenkleed, zwarte contouren en lange poten. Het zien van kluten kan een gevoel van verwondering en bewondering oproepen vanwege hun gracieuze verschijning. Ze zijn vaak te vinden in waterrijke gebieden, waar ze foerageren door met hun snavels door het water te zwiepen en kleine waterdiertjes te vangen.

Prachtige kievit

Op rug mooie groene en paarse metaalglans

Acrobatische visdiefjes

Ook zijn er veel zangvogels te zien in de Nieuwe Driemanspolder zoals de gele kwiekstaart.


gele-kwiekstaart-

En als je naar boven kijkt zie je wel eens een roofvogel boven je hoofd zweven zoals hier de torenvalk.

torenvalk

Lepelaars

twee lepelaars in de Nieuwedriemanspolder Natuurbeleving en welzijn
twee lepelaars

Bijzonder is hier ook de lepelaar. Lepelaars zijn prachtige vogels met hun kenmerkende uiterlijk: een grote witte lichaamskleur, een lange, lepelvormige snavel en in prachtkleed een oranjegele borstvlek en een lange, dikke, afhangende kuif. Klik hier voor de video.