Spelen

Spelen is essentieel voor ons mensen, voor volwassenen net zo als voor kinderen.

Filosofen en wetenschappers hebben veel over het belang van het spel geschreven. In zijn brieven over de esthetische opvoeding van de mens schrijft Friedrich Schiller al eeuwen geleden:

De mens speelt alleen waar hij mens is in de volle betekenis van het woord, en hij is alleen volledig mens waar hij speelt.”

spelen
hutten bouwen

We spelen omdat het leuk is. Maar het spel is ook nuttig en kan ook andere doelen dan plezier dienen. Plezier is namelijk een neurologisch fenomeen dat ons drijft om op zoek te gaan naar bepaalde ervaringen die goed zijn voor ons. Plezier drijft ons bijvoorbeeld om te eten, seks te hebben en natuurlijk om te spelen.

Spelen is leuk en nuttig

natuurspeeltuin zuiderpark
natuurspeeltuin zuiderpark
  • Spelen is belangrijk om motorische coördinatie tot stand te brengen. Controle over spierbewegingen vereist veel oefening en feedbacktraining. Dit is niet alleen voor de motorische ontwikkeling van kinderen belangrijk, maar ook voor volwassenen. Het spel biedt een veilige en leuke omgeving waarin zowel kinderen als volwassenen hun fysieke vaardigheden kunnen oefenen en verbeteren. Door te spelen, kunnen we leren hoe we onze spieren op een gecoördineerde manier te bewegen om specifieke taken uit te voeren, zoals het gooien van een bal, het springen over een hindernis, te klimmen of te bouwen.
  • Spelen als sociale binding. Spel helpt om de band tussen mensen te bevorderen, spanningen te verminderen en vertrouwen te scheppen. Spel is een krachtig middel om relaties te versterken, sociale vaardigheden te ontwikkelen en een gevoel van gemeenschap te bevorderen.
  • Spelen om stress te beheersen. Spel en beweging kunnen stresshormonen verlagen en zo de mentale en fysieke gezondheid bevorderen. Spel zorgt voor ontspanning en het verleggen van aandacht. Veel spellen bevatten een element van fysieke activiteit, wat kan helpen om stress te verminderen. Fysieke activiteit stimuleert de productie van endorfines, de natuurlijke stemmingverbeteraars van het lichaam.
  • Spelen om bepaalde cognitieve en creatieve vaardigheden te ontwikkelen. Spelen ontwikkelt onze hersenen en geest. Spelletjes stimuleren creativiteit, planning, probleemoplossing en een heleboel taakspecifieke vaardigheden zoals ruimtelijk redeneren en logica. Voor zowel kinderen als volwassenen is spelen een manier om met plezier onze cognitieve vaardigheden te ontwikkelen.