Verbondenheid

zelfdeterminatietheorie welzijn menatle gezondheid saamhorigheid sociale relaties intrinsieke motivatie steun interactie
autonomie, competentie en saamhorigheid

Verbondenheid of saamhorigheid is een begrip uit de zogenaamde zelfdeterminatietheorie . Saamhorigheid verwijst hier naar een van de drie aangeboren psychologische behoeften die individuen motiveren en bijdragen aan hun welzijn. Verbondenheid staat hier naast autonomie en competentie, de andere twee psychologische behoeften. Volgens de zelfdeterminatietheorie betekent saamhorigheid de behoefte aan verbinding, sociale interacties en positieve relaties met anderen. Verbondenheid is dan het gevoel erbij te horen en het verlangen om betekenisvolle verbindingen en banden aan te gaan met mensen om ons heen.

Mensen zijn sociale wezens. Daarom weerspiegelt verbondenheid de fundamentele behoefte aan sociale verbondenheid en acceptatie. De relatie met anderen geeft mensen een gevoel van steun en begrip. Dit draagt bij aan hun algehele psychologische welzijn en motivatie. Saamhorigheid omvat ook zowel emotionele als interpersoonlijke aspecten van menselijke interactie.

Positieve gevolgen van verbondenheid

Mentale weerbaarheid Verbondenheid zelfdeterminatietheorie welzijn menatle gezondheid saamhorigheid sociale relaties intrinsieke motivatie steun interactie
Mentale weerbaarheid en gezondheid

Bevredigende relaties en je verbonden voelen met anderen heeft verschillende positieve gevolgen. Hierbij hoort verhoogde intrinsieke motivatie, evenals verbeterde mentale weerbaarheid, meer geluk en minder psychologische stress. Door saamhorigheid vinden individuen sociale steun, voelen ze ook zich gewaardeerd en gerespecteerd en ervaren ze het gevoel bij een groep of gemeenschap te horen.

Verbondenheid kan op de volgende manier ondersteund worden:

  • *Aandacht geven!
  • *Faciliteren van sociale interactie
  • *Responsiviteit: begrip, erkenning, zorgzaamheid
  • *Vriendelijke verhoudingen
  • *Ondersteuning en samenwerking

Literatuur:

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2022). Self-determination theory. In Encyclopedia of quality of life and well-being research (pp. 1-7). Cham: Springer International Publishing.

Ryan, R. (2019). The Oxford handbook of human motivation (Second ed., Oxford handbooks online).